Uw vraagstukken

Herkent U de volgende vraagstukken ?

Voor onze opdrachtgevers lossen we graag en goed diverse vraagstukken op. Hieronder vindt u de meest voorkomende vraagstukken waarin we gespecialiseerd zijn. Klik erop voor een uitgebreide toelichting en een voorbeeld van onze oplossingen. Maar let op, het zijn voorbeelden. Voor uw probleem of uitdaging formuleren we graag een oplossing op maat.

Meest voorkomende vragen:

Happiness, passie & fitheid organisatie

Hoe krijg ik meer rendement met een fitte organisatie en gelukkige medewerkers die werken vanuit passie, bevlogenheid en met een goede (lichamelijke en geestelijke) conditie?

High Performance Organisatie

Doorbraak naar een TOP-business! Hoe maak ik het onderscheid in de branche? Welke pijlers maken het verschil voor bovengemiddelde prestaties gedurende langere termijn ten opzichte van branchegenoten?

Strategie, businessmodel en innovatie

Hoe stellen we een toekomstvisie op met een innovatieve strategie, waarbij de strategie en implementatie wordt aangepast aan de nieuwe marktomstandigheden? Welke keuze maken we in nieuwe dienstverlening en wat is ons businessmodel?

Sales & marketing

Hoe vergroten we de commerciële slagkracht en de adviesvaardigheden van onze medewerkers. Hoe krijgen we meer nieuwe klanten en halen we meer uit bestaande relaties? Hoe bouwen we customer journeys voor zeer gelukkige en loyale klanten die ambassadeur zijn en blijven. Hoe verdubbel ik mijn rendement door excellente (9+) klantbeleving?

Medewerkers & winnende cultuur

Hoe ontwikkelen we onze medewerkers en bouwen we een winnende cultuur die klaar is voor een nieuwe toekomst? Talentontwikkeling en succesvolle teamvorming.

Proces & efficiency

Welke procesverbeteringen voeren we door en hoe richten we onze organisatie zo efficiënt mogelijk in en besparen we tijd en kosten? Met welke processen kunnen we de klantverwachtingen overtreffen?

Krachtige Communicatie

Hoe positioneren we ons onderscheidend in de markt met een verrassende klantbeleving, passende bij onze boodschap, vanuit onze (nieuwe)  propositie, gewenste performance en het optimaal benutten van (online)marketing, social media en een ultieme website?

Op meer vraagstukken een antwoord

Hieronder leest u vragen die Partners in Doorbraak dagelijks krijgen. Het zijn vragen waarbij de factor voor een excellente bedrijfsvoering in uw organisatie een centrale rol speelt. Partners in Doorbraak heeft zich gespecialiseerd om u met deze vragen, maar vooral ook met een concrete aanpak te helpen. Wij versterken de realisatiekracht van uw onderneming. Het resultaat: 10% meer winst, 10% meer omzet, verbeterde samenwerking, excellente klantbeleving etc

Graag informeren wij u over wie wij zijn, wat Partners in Doorbraak doen en over de wijze waarop wij met relaties samenwerken en welke resultaten wij boeken. Neem contact met ons op voor een afspraak via ons contactformulier.

Hoe weet ik precies waar ik mijn bedrijfsvoering moet verbeteren om (weer) succesvol te worden ?

Herkent u de onderstaande situaties?

     • Het einde van het jaar nadert en u ziet dat u de targets niet zult gaan halen.
     • U ziet de omzet in de afgelopen periode plotseling teruglopen.
     • Uw accountants/medewerkers komen niet of nauwelijks toe aan prospecteren terwijl u deze nieuwe klanten hard kunt gebruiken.
     • Door ziekte, vakantie en vacatures ziet u dat uw marktdruk in de komende periode onvoldoende zal zijn om de benodigde omzetten te realiseren.
     • U wilt experimenteren met een bepaalde doelgroep of propositie en snel resultaat hebben.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken regelmatig maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Doorbraak ‘Business – Boostmethode’. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

We maken veel plannen. Hoe zorg ik ervoor dat ze ook effectief worden uitgevoerd?

Herkent u de onderstaande situaties?

    • Hebben we wel de juiste aanpak gekozen ?
    • De planning verliep niet efficiënt genoeg. We hebben veel en onnodig tijd verloren.
    • Waren de juiste personen/partijen bij het project betrokken?
    • Kon iedereen zijn afspraken wel nakomen?
    • Wat hebben we nodig om het de volgende keer beter te doen?
    • In hoeverre was iedereen op de hoogte van zijn rol en taak?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken regelmatig maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business Doorbraak BOOST methode. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Welke aanpak hanteer ik om mijn mensen in beweging te krijgen?

Herkent u de onderstaande situaties?

     • Hoe krijg ik mijn mensen in beweging?
     • Hoe worden wij als directie meer slagvaardig?
     • Hoe voorkom ik dat mensen zich verschuilen?
     • Waarom is iedereen zo bang voor verandering?
     • Waaro stellen we veranderingen en verbeteringen altijd zo lang uit?
     • Wat drijft onze organisatie en mijn mensen zodat ze vanuit passie zelf in beweging komen ?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners In Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken regelmatig  maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business DOORBRAAK BOOST-methode. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Hoe verbeter ik mijn performance zodat ik daadwerkelijk als onderscheidend word ervaren ?

Herkent u de onderstaande situaties?

    • Wat maakt mij onderscheidend ten opzichte van branchegenoten ?
    • Hoe kan ik mijn klanten daadwerkelijk laten ervaren dat ik onderscheidend ben als mens en organisatie ?
    • Hoe kan ik het visualiseren dat ik onderscheidend ben?
    • Waar zitten mijn sterkten waar ik in kan uitblinken ?
    • Hoe doen collega-concurrenten het in de branche en wat maakt hun dan onderscheidend?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken regelmatig maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business Doorbraak BOOST methode. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Ik zou graag meer proactiviteit in mijn organisatie zien. Hoe ontwikkel ik dat gedrag?

Herkent u de onderstaande situaties?

   • Wat maakt dat medewerkers pro-actief aan de slag gaan?
   • Op welke gebieden wens ik pro-activiteit en is dit zelfs noodzakelijk!
   • Hoe kan ik zelf het goede voorbeeld geven in pro-activiteit?
   • Hoe kan ik nog meer uit mijn klanten halen als zij pro-actief voor mij aan de slag gaan en zo nieuwe klanten aanbrengen ?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken regelmatig  maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business Doorbraak BOOST methode. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Op welke manier kan ik de processen in mijn organisatie efficienter krijgen ??

Herkent u de onderstaande situaties?

    • Zijn mijn administratieve processen wel efficiënt genoeg ingeregeld
    • Zijn mijn klant processen wel efficiënt genoeg ingeregeld?
    • Wat zijn nu duidelijke plannen en acties om de processen efficiënter te maken?
    • Hebben mijn medewerkers wel voldoende kennis van de interne processen?
    • Moet er een verantwoordelijke voor de interne processen aangesteld worden?
    • Moeten mijn medewerkers geen actievere rol vervullen bij het verbeteren van de processen?
    • Hoe moet ik de processen monitoren?
    • Hoe moet ik per dag bijsturen?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken altijd regelmatig maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business DOORBRAAK BOOST methode. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Hoe worden we commercieel daadkrachtiger en verhogen we onze omzet?

Herkent u de onderstaande situaties?

    • Het einde van het jaar nadert en u ziet dat u de targets niet zult gaan halen.
    • U ziet de omzet in de afgelopen periode plotseling teruglopen.
    • Uw medewerkers komen niet of nauwelijks toe aan prospecteren terwijl u deze nieuwe business goed kunt gebruiken.
    • Hoe kunnen we meer uit bestaande klanten halen ?
    • Door ziekte, vakantie en vacatures ziet u dat uw marktdruk in de komende periode onvoldoende zal zijn om de benodigde omzetten te realiseren.
    • U wilt experimenteren met een bepaalde doelgroep of propositie en snel resultaat hebben.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken altijd maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business Doorbraak BOOST methode. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Hoe zorg ik voor de juiste strategie met focus op de toekomst in deze wereld die snel veranderd?

Herkent u de onderstaande situaties?

   • Hebben wij eigenlijk wel een uitdagende missie en visie geformuleerd?
   • Wat is onze huidige strategie en is deze nog wel houdbaar?
   • Hoe spelen we succesvol in op nieuwe marktomstandigheden?
   • Hoe implementeren we een nieuwe strategie? Denken kunnen we goed maar daadwerkelijk zorgen dat de nieuwe strategie gaat werken is best moeilijk!
   • Hoe krijgen we de nieuwe strategie gecommuniceerd naar onze medewerkers en klanten ?
   • Is er een strategisch plan dat het verschil kan maken?
   • Zijn de medewerkers wel bereid tot veranderen? Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden… Hoe pak ik dat aan ?
   • Wat zijn de kansen in de markt? Heb ik dat wel voldoende helder?
   • Wat kan ik leren van andere strategieen van succesvolle bedrijven?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken regelmatig maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business Doorbraak BOOST methode..B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Hoe verhoog ik op korte termijn mijn omzet significant?

Herkent u de onderstaande situaties?

      • Welke acties zorgen voor omzet op korte termijn?
      • Hoe kan ik snel meer omzet halen uit bestaande klanten die niet weten dat ik meerdere diensten aanbied die passen bij hun behoefte?
      • Welke propositie zorgt voor veel waarde en nieuwe business op korte termijn?
      • Hoe verdubbel ik mijn omzet zonder afbreuk te doen aan mijn kwaliteit en dienstverlening.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken regelmatig maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business Doorbraak BOOST methode. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Hoe zorg ik ervoor dat onze inhoudelijke professionals meer relatiegericht gaan opereren?

Herkent u deze vraag ?

De mensen zijn meer een inhoudelijk expert en richten zich op kwaliteit. Aan de andere kant willen we ook graag nieuwe klanten zodat we nog meer onze kwaliteit kunnen inzetten. We moeten tenslotte ook onze omzet draaien. Hoe maak ik van onze experts meer relatiegerichte mensen die ook kunnen ‘verkopen’ ?
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken die wij regelmatig tegenkomen. Omdat de achterliggende problemen en wensen per geval verschillen, implementeert Partners in Doorbraak voor bovenstaande vraagstukken regelmatig maatwerk oplossingen. Een onderdeel dat we in bovenstaande situaties vaak toepassen is de Business Doorbraak BOOST methode. B.O.O.S.T. = Bootcamp – Onderzoek – Opleiding – Succesroute – Target halen

Start uw Doorbraak Route naar succes !

Samen met u aan de slag met direct resultaat (BOOST!) in workshops en uitvoeren op locatie.

1. Oriëntatie en inspiratie
2. Analyse en inzicht
3. Workshops op locatie: Doen!
4. Evaluatie & Succes
5. Nazorg & Vervolg
Facebook IconYouTube IconBezoek de zakelijke LinkedIn pagina van Huub van den BergBezoek de zakelijke LinkedIn pagina van Huub van den BergBezoek de zakelijke LinkedIn pagina van Huub van den BergBezoek de zakelijke LinkedIn pagina van Huub van den Berg