Excellent leiderschap, wat is jouw voorbeeldgedrag?

Excellent leiderschap

Ben jij een excellent leider?
Het maakt niet uit welke strategie je bedenkt, welke tools je inzet. Als je je medewerkers niet kunt motiveren en inspireren om met de High performance doorbraakfactoren aan de slag te gaan, dan gaat het nooit lukken om als organisatie te excelleren.

Als je als leider of manager met je organisatie de beste in je branche wilt worden dan is er een High Performance Cultuur voor nodig. Als leider zul je je dan moeten richten op beter met elkaar samenwerken, met het gezamenlijke resultaat voor ogen.

Wat maakt hét verschil?
TOPleiders kunnen inspireren en weten dat de (drijf)kracht mensen het geheim en succes van iedere organisatie bepaald. Bij het realiseren van een excellent leiderschap komt het erop aan dat jij ervoor kan zorgen dat medewerkers het gewenste gedrag vertonen op momenten van de waarheid om zo de strategie écht te laten werken. In hoeverre ben jij een inspirerend leider?

De vraag is dan allereerst wat jou als leider of manager zelf het meeste inspireert? Haal jij jouw kracht uit studie en opleiding, uit beleids- en actieplannen maken met andere leiders of juist uit jouw mensen?
Uit vele onderzoeken blijkt dat gedrag de onmisbare schakel is naar succes. 
Ga als leider of manager op zoek naar succesvol gedrag bij je mensen en zet zelf voorbeeldgedrag in. Welk gedrag vertonen deze medewerkers? En welk gedrag vertoon je zelf ?

Voorbeeldgedrag is essentieel om anderen in beweging te krijgen… dus begin bij jezelf om de verandering naar High performance in te zetten. Het is net als bij kinderen…Kinderen doen niet wat ouders zeggen wat ze moeten doen, maar wat ouders doen. Met medewerkers is dat niet wezenlijk anders.

Tijdens het High Performance Event hebben we veel concrete voorbeelden hoe je voorbeeldgedrag kunt inzetten en het effect op je mensen kan verdubbelen. Belangrijk is wel om te weten waar je kracht zit.. Doe dan eerst de POWERANALYSE. Anders ga je het voorbeeldgedrag niet lang volhouden..

 

Maak kennis met Doorbraak factor 1 : ‘Maakbaar Geluk’

Het ultieme doel is het bouwen van een gelukkige organisatie met een TOP-rendement
. De voordelen van gelukkige organisaties zijn duidelijk: betere samenwerking, hogere productiviteit, meer creativiteit, minder ziekteverzuim en minder personeelsverloop. En, heel belangrijk, er wordt meer gelachen door een veel leukere sfeer op het werk.

Gelukkige en vitale medewerkers
Gelukkige en vitale medewerkers krijgen, juist vanuit de High Performance onderneming, aandacht voor structureel gezond eten en leven. Daarnaast zul je inzicht moeten hebben in de dieper liggende drijfveren van mensen achter de organisatie en uw organisatie zélf. Waar ligt de passie, kracht, talent, drijfkracht en geluk van u als medewerker, management en directie? Hoe kunnen we de juiste snaar bij elkaar raken en veel beter en leuker samenwerken? En hoe kunnen we dat optimaal inzetten voor het worden van een ‘gelukkige en vitale’ TOP organisatie? Alleen vanuit dat inzicht kun je succesvol worden en maak je vanuit passie veel meer winst.

Geluk is ook maakbaar. Sonja Lyubomirsky heeft aangetoond dat geluk bij de geboorte al voor 50% vastligt, voor 10% wordt bepaald door omstandigheden en voor 40% door doelbewuste acties. De vraag is alleen hoe u en uw collega’s dat voor elkaar krijgen? Waar worden organisaties, oftewel de werknemers binnen die organisaties, nu precies (dol)gelukkig van?

Voor een eerste kennismaking en inspiratie over het bouwen van een Happy High performance organisatie, team of een Happy High performance individu (jij als persoon ). Kom naar de High Performance Tasting! Een High Performance Proeverij met als metafoor wijn en spijs. Spraak- en smaakmakend!

De 7 stappen van High Performance Business

De 7 stappen van High Performance Business

Succesvol netwerken

Succesvol netwerken

 

Samenwerken voor een TOP team

Geluk als meest succesvol businessmodel

In tien stappen naar een gelukkige organisatie.