Hoe kan het regeerakkoord u als accountant PE-uren opleveren?

PE-uren voor accountants door nieuw regeerakkoord

Prinsjesdag bracht ondernemersland weinig nieuws. Een demissionair Kabinet komt meestal niet echt met nieuwe plannen, maar na ruim tweehonderd dagen formeren is dinsdag 10 oktober 2017 het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Het kabinet van Rutte III gaat werk maken van de gewenste energietransitie, het belastingstelsel grondig aanpassen en de arbeidsmarkt verder hervormen.

De impact voor u als accountant, uw accountantsorganisatie en cliënten kan stevig zijn. Maar de plannen van Rutte III bieden ook kansen.

 

Enkele opvallende plannen zijn:

1)  We gaan minder inkomstenbelasting betalen!

2) Lage btw-tarief van 6% naar 9%

3) Vennootschapsbelasting omlaag!

4) Wet DBA op de schop

5) Minimum uurtarief zzp’ers

De komende weken zult u als accountant uw medewerkers en cliënten hierover vast nader informeren. Wist u dat u deze informatiesessies kunt laten accrediteren? Zo slaat u twee vliegen in één klap: meer kennis van de impact van het nieuwe regeerakkoord én geaccrediteerde PE-uren.

Aarzel niet en bestel nu de producten ‘Accrediteren van uw sessies en trainingen zonder CEDEO’ en ‘Inschrijfkosten PE-sessie’, dan ontvangt u de PE-handleiding en kunt u uw kennissessie(s) gaan plannen. Partners in Doorbraak staat klaar om u hierin te begeleiden.

Indien u meer informatie wilt kunt u bijgaand contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

Route naar succes

Route ‘Op weg naar een innovatieve en succesvolle strategie!’

Op weg naar een innovatieve en succesvolle strategie!

Ambitieuze kantoren kiezen een nieuwe koers: De strategie van accountantskantoren is aan vernieuwing toe.

U gaat steeds minder verdienen aan het samenstellen en controleren van jaarrekeningen en het doen van aangiften. Deze producten worden voor de ondernemer steeds minder waard en zijn in de perceptie van klanten allemaal hetzelfde. U wilt meer winst maken, echter De markt krimpt en de verwachting is dat de markt blijft krimpen. De veranderingen in de markt zijn ingrijpend en voltrekken zich in een rap tempo. De traditionele producten en diensten van een accountant worden door de klant gezien als een kostenpost, waarop bezuinigd kan worden. Accountantskantoren onderscheiden zich niet of nauwelijks van elkaar. De waan van de dag overheerst, hierdoor speelt u niet snel genoeg in op de veranderende omstandigheden.
De vennoten gunnen zich niet de tijd om zich met de lange termijn doelstellingen bezig te houden, waardoor een inspirerende visie ontbreekt. Het huidige business model van uurtje-factuurtje staat onder druk. Accountantskantoren proberen nog alles voor iedereen te betekenen. Dat leidt tot middelmatigheid.

Nieuwe strategie en business model
Doorgaan op dezelfde manier betekent minder winst maken en inkrimping van uw personeelsbestand. Dit is geen optie meer. Nu is het tijd om na te denken over uw business model  en dit te vernieuwen!
We gaan hiermee concreet aan de slag in de uitdagende Route ‘Op weg naar een innovatieve en succesvolle strategie!’

Wat is het doel van de Route : Op weg naar een succesvolle en innovatieve strategie!’

Door inzicht te verkrijgen in:

 • Huidige ambities en koers van de organisatie…
 • (Ontwikkeling van) externe context van de organisatie
 • Interne omstandigheden van de organisatie
 • ‘Fit’ van huidige ambities en koers met interne en externe context
 • Strategische opties op basis van analyse

Komen tot:

 • Stevig gefundeerde en breed gedragen (nieuwe) strategische koers
 • Concreet businessplan op hoofdlijnen om invulling te geven aan ambities
 • Optimale aansluiting van plannen en doelstellingen bij aanbod (HPO-) programma

We zien u graag als deelnemer, voor meer informatie zie onze contactpagina of bel met Huub van den Berg (06-21833933)

Samen op weg naar een TOP-organisatie!

Beste zakenpartner, accountants en hun ondernemers,

Voor het verbetertraject van uw organisatie nemen wij de weg naar de TOP (van de berg) als metafoor. Bij de ‘Doorbraakroute naar de TOP’ komt u langs verschillende verkeerslichten die verschillende doorbraakpijlers vertegenwoordigen zoals u ook verder kunt lezen op deze website. U kunt alleen de route veilig vervolgen als het verkeerslicht op groen staat!

Deze doorbraakpijlers zijn deeladviestrajecten voor uw organisatie of voor u als nieuwe dienstverlening voor uw klanten. Gaat u mee de TOP beklimmen? Veel plezier, succes en geluk met uw route naar een excellente bedrijfsvoering.

Op weg naar de TOP!

Business Model Innovatie seminar : voorjaarsborrel 31 maart, Ondernemershuis te Spijkenisse

Zit er voldoende rendement in uw businessmodel?

We leven in een tijd waarin steeds minder voorspelbaar is hoe u waarde kan toevoegen. De tijden van grote winsten maken en marktaandeel winnen zijn over. De meerderheid van de organisaties opereert in een omgeving waar plotseling concurrenten hun invloed pakken, klanten blijven vragen om nieuwe service en innovaties en business-plannen nog geen jaar houdbaar zijn. Organisaties moeten hun business model continue blijven vernieuwen om in de toekomst winstgevend te zijn en te blijven. Daar zijn nieuwe vaardigheden, tools en een nieuwe mindset voor nodig.

Snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt en nieuwe kansen zien en pakken kan hét verschil maken! Tijd om te innoveren en nieuwe winstmogelijkheden te creëren!  Dus innovatie van uw businessmodel. Hoe?

Inmiddels gebruiken miljoenen organisaties en start-ups wereldwijd het Business Model Canvas: een systematische en visuele methode om uw business model in kaart te brengen en te innoveren. Ondernemers denken hierbij als designers, zetten visuele tools in, maken toekomstscenario’s, genereren verschillende opties, innoveren als een start-up en maken prototypes en testen deze.

Door te werken met Het Business model Canvas wordt u op een gestructureerde wijze begeleid naar een (nieuwe) visie en strategie waarbij uw ambitie centraal staat. Graag nodigen we jullie uit voor het seminar ‘Business Model Innovatie’

AFSLUITING
Aan het eind van het seminar deelt u uw nieuwe 
businessmodel met de overige deelnemers. Welk bouwsteen leidt bij u tot welk nieuw idee? Met welk resultaat? Wat gaat u morgen anders doen waarbij u rendement en succes van uw onderneming centraal stelt?

Vervolgroute op het seminar ‘Business Model Innovatie’

Wij faciliteren het ontwikkelen van nieuwe strategische inzichten en mogelijkheden aan de hand van een Route van negen stappen, waarbij het Business Model Canvas centraal staat. We starten de Route visie- en strategieontwikkeling met het seminar Business Model Innovatie.

Inhoud
Aan het eind van dit seminar heeft u in beeld:

 • – het huidige business model van uw organisatie
 • – de relevante omgevingsfactoren
 • – creëer een bedrijfscultuur met een écht commitment aan de doelstellingen
 • – innovatietechnieken voor business modellen
 • – het proces van business modelling
 • – een nieuw perspectief op uw klanten

Wij nodigen u van harte uit bij dit gratis seminar bij het ondernemershuis te Spijkenisse! Tevens ontmoet u diverse andere ambitieuze ondernemers en directeuren om te netwerken onder het genot van een borrel. Voor exacte tijden en locatie, zie onze agenda !

Graag aanmelden bij :

bertine@bertineblom.nl

huub@huubvdberg.nl

Businessmodel voor succes!

Businessmodel voor succes!

 

Wat maakt nu hét verschil tussen een ‘goed’ presterende MKB organisatie en een High Performance MKB organisatie? En.. wat levert het concreet op?

Wat maakt nu hét verschil tussen een goed presterende MKB organisatie en een High Performance MKB organisatie? En.. wat levert het concreet op?

Veel onderzoek is gedaan op dit gebied door het HPO center, Prof. A. de Waal. Tijdens mijn werk bij Nationale-Nederlanden heb ik veel geleerd van zijn gedachtegoed en de resultaten van de onderzoeken en lessen van het HPO-center en geïmplementeerd in mijn werk als High Performance coach.

Wat is de definitie van een H.P.O.?

High performance Organisaties zijn gedefinieerd als organisaties die over een periode van ten minste vijf tot 10 jaar betere financiële en niet financiële resultaten behalen dan concurrenten of vergelijkbare organisaties.

De betere prestaties zijn concreet gemeten en liegen er niet om:

 • de omzet van H.P.O.’s groeit 4 tot 16 procent harder dan 
die van niet-HPO’s
 • de winstgevendheid is 14 tot 44 procent hoger dan 
die van niet-HPO’s
 • de ROI (Return on Investment) is 15 tot 26 procent hoger dan 
die van niet-HPO’s
 • de ROS (Return on Sales) is 2 tot 18 procent hoger dan 
die van niet-HPO’s (Bron: HPO Center)

En niet alleen de financiële resultaten blijken beter. Uit het onderzoek van Dr. André de Waal MBA, professor High Performance, blijkt ook dat de strategische performance van een H.P.O. significant beter is dan van een niet-HPO.

H.P.O.’s blijken ook aanzienlijk hoger te scoren op:

 • klanttevredenheid
 • klantloyaliteit
 • medewerkerstevredenheid
 • kwaliteit + vernieuwing van diensten/producten (innovatie!)
 • klachtenafhandeling (Bron: HPO Center)

In een H.P.O. is de samenwerking dynamisch en uitdagend. Deze organisaties trekken ook de beste medewerkers aan. Het is alleen niet eenvoudig om een H.P.O. te worden en te blijven. 
Mijn inziens is geluk is een ‘vergeten’ H.P.O. factor die nog meer kan zorgen voor rendementsbehoud voor langere termijn.

Voor meer inzicht in de doorbraakfactoren voor High Performance MKB download ons e-book of kom naar ons High performance Event.

Maak een start met wat je moet doen om H.P.O. te zijn, te blijven en van te genieten. Het levert je bedrijf veel op zoals je in deze blog hebt gelezen.

Dus.. waar wacht je nog op? Ik ontmoet je graag op ons High Performance Business Event.

Met enthousiaste groet,

Huub van den Berg en Bertine Blom

Maak kennis met Doorbraak factor 1 : ‘Maakbaar Geluk’

Het ultieme doel is het bouwen van een gelukkige organisatie met een TOP-rendement
. De voordelen van gelukkige organisaties zijn duidelijk: betere samenwerking, hogere productiviteit, meer creativiteit, minder ziekteverzuim en minder personeelsverloop. En, heel belangrijk, er wordt meer gelachen door een veel leukere sfeer op het werk.

Gelukkige en vitale medewerkers
Gelukkige en vitale medewerkers krijgen, juist vanuit de High Performance onderneming, aandacht voor structureel gezond eten en leven. Daarnaast zul je inzicht moeten hebben in de dieper liggende drijfveren van mensen achter de organisatie en uw organisatie zélf. Waar ligt de passie, kracht, talent, drijfkracht en geluk van u als medewerker, management en directie? Hoe kunnen we de juiste snaar bij elkaar raken en veel beter en leuker samenwerken? En hoe kunnen we dat optimaal inzetten voor het worden van een ‘gelukkige en vitale’ TOP organisatie? Alleen vanuit dat inzicht kun je succesvol worden en maak je vanuit passie veel meer winst.

Geluk is ook maakbaar. Sonja Lyubomirsky heeft aangetoond dat geluk bij de geboorte al voor 50% vastligt, voor 10% wordt bepaald door omstandigheden en voor 40% door doelbewuste acties. De vraag is alleen hoe u en uw collega’s dat voor elkaar krijgen? Waar worden organisaties, oftewel de werknemers binnen die organisaties, nu precies (dol)gelukkig van?

Voor een eerste kennismaking en inspiratie over het bouwen van een Happy High performance organisatie, team of een Happy High performance individu (jij als persoon ). Kom naar de High Performance Tasting! Een High Performance Proeverij met als metafoor wijn en spijs. Spraak- en smaakmakend!

De 7 stappen van High Performance Business

De 7 stappen van High Performance Business

Succesvol netwerken

Succesvol netwerken

 

Op weg naar een top organisatie

Hier je tekst!!

Hier je tekst!!

Hier je tekst!!

Hier je tekst!!Hier je tekst!!Hier je tekst!!Hier je tekst!! Hier je tekst!!Hier je tekst!!Hier je tekst!!

Onderzoek accountancy: strategisch advies grootste groeimarkt accountant

Ruim 83 procent van de accountants zien bij hun klanten een toenemende vraag naar een grotere adviserende rol. Dit ondanks de actuele discussies over de accountancybranche. Dat blijkt uit onderzoek naar de veranderende rol van de accountant door Exact en Accountancynieuws onder 288 respondenten.

Lees verder op www.accountancynieuws.nl

Implementeren van een nieuwe strategie

Hoe sneller je implementeert, hoe sneller je business zal groeien