Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Accountants hebben al jaren last van een stagnerende markt en zijn op zoek naar nieuwe klanten en diensten.

Partners in Doorbraak (een door de NBA geaccrediteerde onderwijsinstelling) heeft voor de NBA speciale trainingen ontwikkelt om accountants beter te laten presteren qua acquisitie, adviesvaardigheden en ontwikkeling van nieuwe diensten, zodat hun klanten nog beter worden bediend. Resultaat: Proactieve accountants én gelukkige klanten.

Innovatie en nieuwe strategie en dienstverlening is voor de meeste accountants (vooralsnog) nog een uitdaging dit succesvol te implementeren.

Partners in Doorbraak gaat ervoor om ook deze beroepsgroep enthousiast te maken voor nieuwe dienstverlening en innovatiekracht om zo hét verschil te maken.

Client

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Missie, beleid en taken

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst.

https://www.nba.nl/Over-de-NBA/De-organisatie/Missie-en-beleid/

Onze taak

Trainingen voor succes  in zaken en meer rendement.

De volgende geaccrediteerde trainingen zijn ontwikkeld en gegeven:

    • Direct meer rendement uit het adviesgesprek
    • Adviseren vanuit de jaarrekening als partner-in-business
    • Onderscheidend positioneren van uw accountantskantoor
    • Vergroot uw acquisitiekracht

Vanuit mede-ondernemerschap de klant adviseren waarbij de jaarrekening niet langer harde cijfers zijn, maar waarbij juist ook de visie en missie van de ondernemer centraal staat. Wat zijn z’n ambities? Wat maakt hem gelukkig in zakelijk opzicht? Meedenken als partner-in-business of (nog vooruitstrevender) als partner in doorbraak!

Ontwikkelde vaardigheden

Vaardigheden die ontwikkeld zijn in de trainingen:

   • Creativiteit
   • Ondernemerschap
   • Acquisitie
   • Adviseren